Thời gian làm việc : Sáng: 8h30-12h00   Chiều: 13h30-18h00